Výroční informace hradecké zvonohry za rok 2020

Dle výroční informace zvonohry za rok 2020 dosáhly dobrovolné dary a příspěvky téměř 700 000 Kč. Mezi významné dárce patří Královéhradecký kraj, Královéhradecká diecéze, Statutární město Hradec Králové, rodina Kocourova, Soňa Kokešová, Štěpán Klásek, Radek Rejšek, rodina Tomáše Zdechovského, Nadace J&T a mnozí další, kterým patří velké poděkování.