Houslový koncert pro zvonohru

Milí přátelé a příznivci hradecké zvonohry, plánuje se benefice pro zvonohru. Bylo vytipováno několik termínů a uvidíme, zda to situace cca v pololetí umožní. Můžeme se těšit na nádherné vystoupení houslového mistra Ondřeje Lébra s chotí Janou, kteří v únoru navštívili Hradec Králové a seznámili se s koncertním místem – chrámovým prostorem Sboru kněze Ambrože.

Ondřej Lébr, kromě absolutoria Pražské konzervatoře a HAMU v Praze (prof. P. Messiereur), dokončil díky významné stipendijní podpoře „Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97“ v letech 2000 až 2005 postgraduální prestižní mistrovské studium na drážďanské Hochschule für Musik Carl Maria von Webera ve třídě prof. Ivana Ženatého. Několikrát vystoupil na pozvání bývalého prezidenta ČR Václava Havla v Míčovně Pražského hradu a na zámku v Lánech. Koncertuje v tuzemsku i v zahraničí, pro vydavatelské společnosti v USA (M.M.C., Parma Records) pravidelně natáčí CD s houslovými koncerty a komorní tvorbou soudobých amerických autorů. Tyto nahrávky jsou vysoce hodnoceny odbornou kritikou v USA a distribuovány prestižní společností Naxos. V roce 2008 vyšla v jeho revizi a interpretaci ojedinělá notová publikace „J.F. Mazas – Études spéciales op. 36/1 s dokomponovaným hlasem druhých houslí Josefa Micky“, na níž se s Ondřejem Lébrem kromě čtyřech mladých houslistů podílí i legendární a slavný český houslový mistr Josef Suk. Je také zakládajícím členem Kalabisova klavírního tria spolu s klavíristou Miroslavem Sekerou a violoncellistou Lukášem Polákem. Se svou ženou Janou Lébrovou působí ve Spohrově houslovém duu, se kterým pro Český rozhlas natočili komplet Koncertantních duet L. Spohra op. 67 a Grand duo od téhož autora. V říjnu 2017 vystoupili v rámci Českého spolku pro komorní hudbu s původními díly pro dvoje housle a s výběrem málo uváděných Chrámových sonát W.A. Mozarta společně s violoncellistou Štěpánem Doležalem a varhaníkem Pavlem Černým. Ondřej Lébr rovněž je uměleckým vedoucím komorního ensemblu Arti Allegre. Tento soubor vystoupil m.j. v listopadu 2017 v rámci prestižního koncertního cyklu v německém Landshutu se skvělými ohlasy. Ondřej Lébr v minulosti vystupoval s řadou výrazných uměleckých osobností jako například s Josefem Sukem, Ivanem Ženatým, Václavem Hudečkem, Kateřinou Englichovou, Janou Bouškovou a Pavlem Černým. Ondřej Lébr pedagogicky působí na Gymnáziu a Hudební škole hl. města Prahy a je zakladatelem a ředitelem Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky. Také zastává funkci předsedy výboru Via musica ad beatum z.s. a je iniciátorem koncertního cyklu „Setkávání s klasickou hudbou v Dolních Břežanech“. Ondřej Lébr pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem.

Jana Lébrová je absolventkou Pražské konzervatoře (prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně (prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např. Pyramid Award, Maurice Warshaw Prize, Sheriff´s Prize for the Violin and the Dove Prize, Chamber Music Prize, 1st Prize at the String Quartet Competition of the Chartered Surveyors’ Company and Dorothy Adams Prize. Jana Lébrová je pravidelně zvána ke spolupráci s Mahler Chamber Orchestra, Irish Chamber Orchestra, Luzern Festival Orchestra pod taktovkou Maestra C. Abbada, D. Hardinga, P. Bouleze, D. Gatti, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski aj. S těmito tělesy vystupuje prakticky po celém světě. Věnuje se také komorní hře a vystupovala na festivalech jako je Pražské jaro, Haaglanden Chamber Music Festival (Holandsko), Festivo Aschau – Chamber Music Festival (Německo), Martinů Festival a další. V minulosti Jana Lébrová natáčela pro Český rozhlas a Českou televizi.