Info pro přispěvatele

Rozpočet na zbývající materiálové náklady (automatický hrací systém, elektronické zabezpečení zvonohry, kabinu carillonéra s elektroinstalací, mechaniku zvonohry, elektronický cvičný trenažér pro budoucí zvonohráče) a stavebně-montážní práce je ve výši 3 700 000,- Kč. Oslovili jsme nadace velkých podniků i další menší firmy, obrátili jsme se také na mnohé osobnosti spjaté s Hradcem Králové i s naším krajem, které dnes působí v cizině, ale určitě zase počítáme i s podporou vás všech obětavých dárců.

Své příspěvky můžete posílat v rámci účelové sbírky na zvonohru na transparentní účet Náboženské obce Církve československé husitské v Hradci Králové č. 4862517001/5500 u Raiffeisenbank a.s., nebo v hotovosti je složit na Farním úřadě CČSH v Ambrožově ulici 729. V případě vyšší darované částky, kterou je možné si odepsat od daňového základu, s vámi bude samozřejmě sepsána i darovací smlouva a vystaveno příslušné potvrzení.