Kontakt

Vedením projektu za Náboženskou obec CČSH v Hradci Králové a Královéhradeckou diecézi jsou pověřeni:

  • Mgr. Pavel Pechanec, královéhradecký biskup CČSH a administrátor náboženské obce CČSH v Hradci Králové
  • Mgr. Jana Pechancová, tajemnice diecézní rady

Adresa ZVONOHRY a kontakt:
Ambrožova 729/1, 500 02 Hradec Králové
e-mail: hradec@ccshhk.cz
telefon: 778 520 955
zvonohrahradeckralove.cz
www.ccshhk.cz

Facebookové stránky ZVONOHRY:
facebook.com/ZvonohraHradecKralove

Číslo transparentního účtu ZVONOHRY v Kč:
4862517001/5500 – Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol 329