Kontakt

Za Královéhradeckou diecézi a NO CČSH HK:

  • Pavel Pechanec, královéhradecký biskup CČSH
  • Štěpán Klásek, emeritní biskup
  • Františka Pospíšilová, královéhradecká farářka
  • Jana Pechancová, tajemnice diecézní rady

Poradní sbor pro ZVONOHRU:

  • Petr Rudolf Manoušek, mistr zvonař
  • Radek Rejšek, hudební skladatel a carillonér
  • Petr Kocour, ekonom
  • Jiří Kmoníček, projektový manažer

Adresa ZVONOHRY a kontakt:
Ambrožova 729, 500 02 Hradec Králové
e-mail: hradec@ccshhk.cz
telefon: 739 512 817
zvonohrahradeckralove.cz
www.ccshhk.cz

Facebookové stránky ZVONOHRY:
facebook.com/ZvonohraHradecKralove

Číslo transparentního účtu ZVONOHRY v Kč:
4862517001/5500 – Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol 329