Novinky od ZVONOHRY

Něco málo k ZVONOHŘE – v roce 2009 vznikla myšlenka umístění zvonohry – koncertního nástroje do věže našeho sboru a bude se jednat o jediný hudební nástroj tohoto druhu v ČR. Postupně dobrovolní dárci přispěli na 50 zvonů a jejich srdcí, klaviaturu zvonohry a další komponenty zvonohry. Věž v současné době prošla stavebními úpravami a je připravena pro postupné vsazování nástroje do věže a jeho kompletaci. Zvony jsou k vidění ještě stále i s možností si na ně zahrát nyní v kostele. S dokončením tohoto projektu začneme 15. 4. 2024, abychom v jubilejním roce 2025 – kdy Hradec Králové bude slavit 800 let od svého vzniku, mohli slyšet první z koncertů, které pro Vás chystáme.

Na transparentním účtu zvnohohry č. 4862517001/5500 můžete přispět darem na dostavbu tohoto unikátního koncertního nástroje, děkujeme. Více na https://zvonohrahradeckralove.cz/historie/