ČERVENÁ STŘEDA, mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru

ČERVENÁ STŘEDA – mezinárodní připomínka lidí pronásledovaných pro víru 29. LISTOPADU 2023 SE ROZZÁŘÍ ČERVENÝM SVĚTLEM VĚŽ SBORU KNĚZE AMBROŽE

Připojte se v 17 HODIN modlitbou za všechny, kteří trpí pro svou víru – Sbor kněze Ambrože – Ambrožova 729/1, Hradec Králové

Více informací na www.cervenastreda.cz.