Galerie AMBROŽ připravuje výstavu fotografií JANA VOKOUNA

Zveme vás na další výstavu galerie Ambrož, kde v neděli 2. dubna 2023 od 10.30 vernisáží zahájíme výstavu fotografií Jana Vokouna, fotografa a řezbáře z Třebechovic pod Orebem.Jan Vokoun je znám spíše jako řezbář, i když fotografií se zabýval již od útlého věku, vždy jen pro radost svých nejbližších.V posledních deseti letech se začal zajímat o fotografickou tvorbu hlouběji. Vystudoval Fotografickou konzervatoř v Hradci Králové a to u doc. Josefa Ptáčka a doc. MgA.Jaroslava Prokopa. S historickými fotografickými postupy jako jsou Kyanotypie, Slaný papír, Olejotisk, se seznamuje na kurzech Ivana Nehery. Rovněž pod jeho vedením fotografuje původními dřevěnými fotografickými aparáty, které používal ve své tvorbě i český fotograf Josef Sudek. Ten je v mnoha směrech pro Jana Vokouna příkladem. V loňském roce vznikl cyklus fotografií s názvem „Vzpomínání na Jo-Su“ (myšleno na Josefa Sudka) – jedna z těchto fotografií získala cenu odborné poroty v mezinárodní soutěži. Jan Vokoun je členem fotoklubu v Rychnově nad Kněžnou a každoročně se členy klubu vystavuje své fotografie na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Vystavoval také v kasematech v Josefově, v informačním středisku v Hradci Králové, v Heldově knihovně v Třebechovicích p. O. a Vědecké a studijní knihovně v Hradci Králové.Pro tuto výstavu vybral ze svého archívu průřez fotografiemi s tématy: „Mlha na lukách“, „Fontány“, „Zámecké a městské parky“, „Strom v krajině a padlé stromy“, „Zátiší“, „Současné a historické stavby“, „Portréty“, „Naše zahrada“.