Slavnostní otevření stavby ZVONOHRY

Srdečně zveme na slavnost pro ZVONOHRU dne 1. června 2022 od 16 hodin… Slavnostním otevřením stavby ZVONOHRY začíná I. etapa umístění koncertní zvonohry do věže Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Záštitu nad projektem převzal hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

.