Poděkování Statutárnímu městu Hradec Králové i Královéhradeckému kraji

V letošním roce na jedinečný hudební nástroj přislělo dotací opět jak Statutární město Hradec Králové, tak také Královéhradecký kraj. Oběma institucím velice děkujeme…

Myslenka umístění koncertní zvonohry do věže Sboru kněze Ambrože vznikla v roce 2009. Po Loretě by se jednalo o jediný hudební nástroj tohoto druhu v ČR. Postupně dobrovolní dárci přispěli na 50 zvonů a jejich srdcí, klaviaturu zvonohry a další komponenty zvonohry. Věž v současné době prochází přípravnými stavebními úpravami. V příštím roce na jaře již bude zahájena instalace nástroje do věže a na první koncert bychom Vás rádi pozvali v roce 2025. Odlité zvony jsou k vidění i s možností si na ně zahrát nyní v kostele. Na transparentním účtu zvonohry č. 4862517001/5500 můžete přispět darem na dostavbu tohoto unikátního koncertního nástroje, děkujeme.