Glockenspiel heute…

Liebe Freunde, mit der Dankbarkeit dem Gott, aber auch mit einem Dank an alle unsere opferwilligen Spender möchten wir Ihnen mit der Freude mitteilen, dass das Projekt des Konzertglockenspieles von Hradec Králové im Turm der Gemeinde vom Priester Ambrosius, mit dessen Realisierung man durch das Abgiessen der ersten Glocke im…

Carillon today…

Dear Friends, Grateful to God as well as thankful to all selfless donors we can now joyfully announce that the project of the Hradec Králové Concert Carillon, which will be placed in the tower of the Pastor Ambrosius Church, is now entering its final phase. The whole project started in…

Zvonohra k dnešnímu dni…

s vděčností Bohu, ale také s poděkováním všem obětavým dárcům vám s radostí oznamujeme, že projekt královéhradecké koncertní zvonohry ve věži Sboru kněze Ambrože, který se začal uskutečňovat odlitím prvního zvonu v roce 2009, vstupuje do své závěrečné fáze. Uprostřed roku 2020, který je zároveň 100. výročím Církve československé husitské…