Hradecká zvonohra a Juračkův betlém přivítaly hradeckého zastupitele a právníka Jana Holáska

Dne 25. září 2020 se s projektem zvonohry v Hradci Králové v památkově chráněném areálu U Ambrože seznámil hradecký zastupitel a právník Jan Holásek, který vyjádřil unikátnímu projektu podporu a ochotu pomoct. Děkujeme všem přátelům a příznivcům zvonohry, kteří pomohli, pomáhají anebo v budoucnu se chystají tak učinit.

Jan Holásek ve volbách do Senátu v roce 2020 zvítězil ve volebním obvodu Hradec Králové a panu Holáskovi zároveň tímto blahopřejeme.