Hradecká zvonohra a Juračkův betlém přivítaly europoslance Tomáše Zdechovského s dětmi

Dne 10. srpna 2020 se s projektem zvonohry v Hradci Králové v památkově chráněném areálu U Ambrože přišel seznámit europoslanec Tomáš Zdechovský, který vyjádřil projektu podporu a rád přispěl i na transparentní účet zvonohry. Děkujeme všem přátelům a příznivcům, kteří se podíleli finanční a jinou pomocí, anebo se v budoucnu chystají tak učinit.

Zároveň také informujeme, že začaly činnosti spojené s vypracováním stavebně-projektové dokumentace pro stavební řízení ohledně hradecké zvonohry.