Hradecká zvonohra a Juračkovy betlémy v pořadu ČT Toulavá kamera

Byl navázán kontakt s tvůrci divácky oblíbeného pořadu České televize Toulavá kamera. ČT projevila zájem o natáčení ve 2. pololetí 2021 v památkově chráněném areálu U Ambrože v Hradci Králové, přičemž reportáž o hradeckých zajímavostech – věžní zvonohře a Juračkových keramických betlémech se v televizi odvysílá v krásném adventním čase.

Děkujeme Vám.